SANDVIKEN CENTER -ventilasjonsservice AS

Xtor. Elektrofilter

ELEKTROFILTER FOR KANALMONTASJE

 

Industri - ventilasjon - tunnel

Information in english

Xtor elektofilter er et norskprodusert høykvalitets luftfilter (elektrostatfilter) til ventilasjons- industri- og tunnelapplikasjoner. Filteret benytter seg av elektrisk lading for utskilling av partikler fra luften, og er er utstyrt med automatisk vaskesystem for vask av elektrostacellene.

T-serien elektrofilter produseres i Norge og har ekstremt lave drifts og vedlikeholdskostnader.

 

 

T-serien elektrofilter (elektrostat)

...er en effektiv luftrenser med automatisk vaskesystem

...er et svært effektivt tiltak mot partikulær forurensing

...har ekstremt lave drifts- og vedlikeholdskostnader

...er en lønnsom investering i arbeidsmiljø

...reduserer dine filter- og energikostnader

 

 

T-serien elektrofilter fjerner partikler som veistøv, røyk, sot, pollen, bakterier, sporer, tobakks røyk, matos og liknende fra luften.

T-serien er utviklet av Honeywell og er et høykvalitets luftfilter som benytter seg av elektrostatisk ladning for utskilling av partikler fra luften. Elektrofilter kan blant annet benyttes i ventilasjons- og industriapplikasjoner. Filteret stopper luftbårne partikler og har et effektivt arbeidsområde ned under 0,01 mikron.

Xtor T20A elektrofilter

T-SERIEN..

.. i bygninger T-serien er spesielt utviklet for bruk som filter i naturlig/hybrid- og kommersielle ventilasjonsanlegg med opptil 99% virkningsgrad.

.. i industriapplikasjoner T-serien egner seg meget godt til rensing av luft som inneholder f.eks. sveiserøyk, olje-/plastdamper, papirstøv, veistøv, sopp og muggsporer.

 

Typiske installasjoner: Mekanisk industri, skipsverft, bakerier, næringsmiddelindustri, trykkerier m.m

Typiske applikasjoner: Omluftsrenseanlegg, rensing av avkastluft, rensing av inntaksluft ol.

 

 

 

NØKKELDATA OM T-SERIEN

 • Produseres i Norge
 • Tilgjengelig i fire forskjellige standard størrelser; T5, T10, T20, T30
 • Standardkapasiteter fra 1.500 til 30.000 m3/h
 • Modellene kan kombineres og settes sammen (ubegrenset maksimal kapasitet)
 • Chassiene er utført i rustfritt stål
 • Alle modellene leveres med vaskesystem for automatisk rengjøring av filterceller
 • Stabilt lavt trykkfall gir stabile luftmengder og lav SFP faktor
 • Et grovt forfilter beskytter filtercellene mot større partikler.
 • Lave drifts- og vedlikeholdsutgifter
 • Svært høy virkningsgrad — opptil 99 %
 • Valgfri automatisering
 • Leveres komplett med automatikk

FILTERPRINSIPP


Forurenset luft trekkes inn i ioniseringsdelen av cellen. Her tilføres partiklene en ladning, før de entrer oppsamlingsdelen og blir fanget opp av plater med motsatt ladning.

VIRKNINGSGRAD OG TRYKKFALL

T-serien:

T5_ 1 = 1.000 m3/h _2 = 2000 m3/h __-3 = 3.000 m3/h __4 = 4000 m3/h __-5 = 5.000 m3/h

T10 1 = 2.000 m3/h _2 = 4000 m3/h __-3 = 6.000 m3/h __4 = 8000 m3/h __-5 = 10.000 m3/h

T20 1 = 4.000 m3/h _2 = 8000 m3/h __-3 = 12.000 m3/h _4 = 16.000 m3/h _5 = 20.000 m3/h

T30 1 = 6.000 m3/h _2 = 12.000 m3/h _3 = 18.000 m3/h _4 = 24.000 m3/h _5 = 30.000 m3/h

Trykkfallet øker ikke ved nedsmussing av filteret, laminære luftstrømmer, 200C )

T5_ 1 = 1.000 m3/h _2 = 2000 m3/h __-3 = 3.000 m3/h __4 = 4000 m3/h __-5 = 5.000 m3/h

T10 1 = 2.000 m3/h _2 = 4000 m3/h __-3 = 6.000 m3/h __4 = 8000 m3/h __-5 = 10.000 m3/h

T20 1 = 4.000 m3/h _2 = 8000 m3/h __-3 = 12.000 m3/h _4 = 16.000 m3/h _5 = 20.000 m3/h

T30 1 = 6.000 m3/h _2 = 12.000 m3/h _3 = 18.000 m3/h _4 = 24.000 m3/h _5 = 30.000 m3/h

 

 

T-serien har lavt trykkfall og har stabil virkningsgrad hele partikkelspekteret. Trykkfallet øker marginalt ved nedsmussing av filteret. Dette betyr at filteret er meget velegnet til bruk i naturlig- og hybride ventilasjonsanlegg.

Ta gjerne kontakt for priser, eller mer informasjon om vårt luftfiltersystem.  send oss en e-mail så tar vi kontakt.

 

 

 

 

 

 

SANDVIKEN CENTER -ventilasjonsservice ASInformasjon om virksomhetenNettstedskart